840،000 نفر در روز اول درآمد اصلی دوم از فاجعه در Gyeonggi-do اقدام کردند

[ad_1]

استان گیونگی روز دوم اعلام کرد که 844 7202 نفر از ساعت 9:00 تا 23:00 روز اول برای دومین درخواست آنلاین درآمد اساسی در یک فاجعه درخواست کرده اند. این مبلغ معادل 6.3 درصد از 13،433،382،338 ساکن این شهر برای پرداخت است.

درآمد اساسی گیونگی-دو از فاجعه (به ازای هر نفر ·

[ad_2]