Bash 5.1 رفتار قدیمی را برمی گرداند

[ad_1]

Bash 5.1 ، به عنوان پنجمین نسخه اصلی عرضه نسخه Unix و Linux در یک خبرنامه اجرا کنید، با بازگشت به رفتار Bash 4.4 در مورد پسوند نام جاده ، در اوایل این ماه منتشر شد.

بازگشت به رفتار Bash 4.4 که به عنوان مهمترین تغییر در نسخه جدید خوانده می شود ، نام مسیر را به کلمه ای که حاوی عکسهای خلفی است گسترش نمی دهد ، اما حاوی نویسه های خاصی نیست که به حالت خنک نشوند. Bash 5.1 همچنین هنگام خواندن از ترمینال تغییراتی را در مورد کنترل دام ایجاد می کند و تعدادی از اشکالات از جمله چندین موردی که باعث خراب شدن پوسته شده را برطرف می کند.

Bash 5.1 را می توان از سرور اصلی GNU بارگیری کرد. در جای دیگر در Bash 5.1:

  • افزودن “چهره ها” به Readline متن را بین نقطه و علامت مشخص می کند. این برای نمایش متن جایگذاری شده با پرانتز اضافه می شود ، و همچنین متن یافت شده با جستجوهای افزایشی و غیر افزایشی در تاریخ را نشان می دهد.
  • یک متغیر جدید ، SRANDOM ، داده های تصادفی خود را از مکانیسم آنتروپی سیستم دریافت می کند و غیرخطی است و برای به دست آوردن یک توالی تصادفی یکسان ، نمی توان بارگیری مجدد کرد.
  • عملگرهای جدید برای تبدیل پارامتر.
  • نسخه جدیدی از کتابخانه مستقل Readline ، نسخه 8.1 ، با اسکریپت های خاص و Makefiles در شاخه اصلی مخزن خواندن GNU Git.

Bash پروژه GNU Bourne Again Shell است که مشخصات پوسته POSIX را برآورده می کند ، اما دارای ویژگی هایی مانند ویرایش تعاملی خط فرمان و کنترل شغل است.

کپی رایت © 2020 ارتباطات IDG ، شرکت

[ad_2]