Chul-so Ahn ، Tae-seop Geum و Tae-seop Geum این رقابت را قبول می کنند …

[ad_1]

در سوم ، مدیر عامل شرکت An Chul-Su گفت: “من پیشنهاد می کنم همه نامزدهای مخالف که از رژیم Moon Jae-in شکایت می کنند و با تغییر رژیم موافقت می کنند برای رسیدن به اولین وحدت دور هم جمع شوند.” ·

[ad_2]