Kim Te-nuon “یک کلمه واضح در مورد افراد چند خانواده … من دیگر به دنبال گمانه زنی و سود از منبع نیستم”

[ad_1]

علاوه بر این ، رهبر حزب دموکرات کیم ته نون در جریان بحث دولت حزب در مورد طرح گسترش شدید تأمین مسکن در کلانشهرها ، که در چهارم در سالن شورای ملی برگزار شد ، صحبت کرد. / اخبار یونهاپ

[ad_2]