Kim Te-nyon “من مسئولیت های داده شده توسط قانون اساسی توسط شورای ملی را با استیضاح قاضی انجام می دهم”

[ad_1]

وی همراه با رهبر حزب دموکرات ، کیم ته نیون ، در جلسه هماهنگی سیاست ها که صبح روز چهارم در شورای ملی برگزار شد ، صحبت کرد. Kim کیم ته نی ، رهبر حزب دموکراتیک Yonhap News در روز چهارم گفت: “امروز قانون اساسی دموکراتیک با رأی دادن به استیضاح قاضی Im Song-gun به دلیل نقض قانون اساسی تغییر کرده است.

[ad_2]