Kovid-19 به 14 سال رشد در آلمان پایان داد

[ad_1]

طبق داده های موقت اعلام شده توسط اداره آمار فدرال آلمان (Destatis) ، اشتغال سال گذشته در این کشور در مقایسه با سال 2019 …

[ad_2]